Lina Svanberg Cohen

Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri, specialiserad ätstörningsbehandling samt barn- och ungdomspsykiatri. Psykoterapi, diagnostiska bedömningar samt neuropsykiatriska utredningar är mina ordinarie arbetsuppgifter. Jag utför även konsultativa uppdrag på förfrågan.

Jag har en integrativ grundutbildning vilket innebär både KBT och psykodynamisk terapi. I mitt nuvarande arbete använder jag mig främst av ett psykodynamiskt synsätt, med fokus på relationell och affektfokuserad terapi. Jag vidareutbildar mig just nu inom terapimetoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) på Ersta Sköndal Högskola. Utbildningen pågår under tre år på deltid och leder till en certifiering som ISTDP-terapeut.

Jag är medlem i Sveriges psykologförbund, Psykologföretagarna och i den svenska ISTDP-föreningen ISTDP Sweden.